HVA GJØR VI?

Gjennom støtte, veiledning og rådgivning, opplæring og kompetanseutvikling viser vi i Emancipation Solutions Group AS hvordan, og bistår over en periode på tre år. Det er den tiden vi mener det tar å gjøre et enkeltmenneske selvstendig, uavhengig og bidragende til samfunnets innovative økonomiutvikling, og videre at de får bruke og utvikle sine egne potensialer. Dette skjer ved at de tilegner seg nødvendig kunnskap, kompetanse og innsikt i de feltene som kreves for å tre inn i samtidens globaliserte forretningsverden.

Vårt konsept er enkelt og fleksibelt. Det inneholder opplæring, kompetanseutvikling, nettverk og et fellesskap å gå til, veiledning og rådgivning. Konseptet innebærer både felles utviklingsaktiviteter og individuell oppfølging slik at vi kan møte og tilrettelegge for flere forskjellige livsstiler, levemåter og eventuelle utfordringer. Kompetanseheving i, samt bruk og nyttiggjøring av nyere informasjonsteknologiske verktøy og kommunikasjonsformer er en selvfølge i konseptet.

Vi har utviklet en unik fagplan/pensum som gir grundig innføring og gjennomgang av feltene som må mestres. Disse omhandler aspekter tilhørende privat, menneskelig sfære og foretningsmessige spekter.