Hvem er vi?


Emancipation Solutions Group AS består av en liten gruppe samfunnsengasjerte medmennesker som har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet samt utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter, ved å bidra gjennom innovasjon til uavhengiggjøring av mennesker.

 

Hvordan startet Emancipation Solutions Group AS?

Det hele startet med visjonen. En visjon som bygger på likeverdighetsprinsipper, solidaritet og respekt for enkeltmennesker i sin helhet. Visjonen ble på et gitt tidspunkt presentert for den lille gruppen som nå er grunnleggerne av Emancipation Solutions Group AS.

Det som ble presentert var et helhetlig og gjennomtenkt konsept, basert på selvinnsikt, refleksjoner og samfunnsforståelse i tillegg til innsikt i menneskesinnet, relasjonskompetanse, stor informasjons- og kommunikasjonsteknisk fatteevne, samt en kompleks samfunnsøkomomisk forståelse og ikke minst en form for omvent teoretisering i kombinasjon med pragmatisk ideologi-i-praksis.

Visjonen og mulige løsninger ble presentert av Nader Eide en sensommerdag i 2017. Byggingen av Emancipation Solutions Group AS startet umiddelbart.

Visjonen som ble presentert handler i korthet om å gi en hjelpende hånd; gjennom det å kunne gi seg selv en ny sjanse, utfordre seg selv og skape noe for seg selv, kan man også hjelpe andre, slik at den hjelpende hånden blir til en rekke av hjelpende hender. Det handler om å skape noe banebrytende; en annerledes struktur for jobb som ikke faller inn under de ordinære rammene i arbeidslivet. Det handler både om enkeltmennesker og storsamfunnet. Det Emancipation Solutions Group AS gjør baserer seg på likeverdighetsprinsipper, solidaritet og respekt for enkeltmenneskers basale rett til å stå på egne bein.

Med likeverdighetsprinsipper mener vi at alle skal ha muligheter til å kunne utvikle seg, være skapende og innovative.

Fra slutten av august 2017 fram til slutten av januar 2018 har Emancipation Solutions Group AS involvert nærmere 20 personer og har støttet opp 10 bedrifter.

Dersom du finner dette interessant eller har spørsmål, ta kontakt her.