Hva kvalifiserer oss til å gjøre det vi gjør?

For oss i Emancipation Solutions Group AS handler det mye om livsvisdom og livserfaring. Det handler om levde, levende liv, ervervelse av kunnskap og omsetting av disse til det praktiske (eller det teoretiske) liv – en stadig pågående prosess som aldri ender. Det handler om kunnskap, erfaringer og erkjennelser, i tillegg til det som ofte blir kalt for «bagasje»: Det kan handle om praktiske erfaringer, akademisk ervervet kunnskap, suksesser, feiltak, traumer – alt i det enkelte menneskets «minnebank» som et menneske bærer med seg gjennom livet. Alle bærer «bagasje» med seg. Det er uungåelig. Det som ikke er uungåelig er hvordan bagasjen betraktes og nyttiggjøres: Er det en tung bør vi drasser med oss som vi hverken vil se på eller vedkjenne oss, eller kan det være en verktøykasse med nyttige verktøy og smidige instrumenter?

«Et menneske kan gjøre mange feil, men det betyr ikke at det mennesket er feilen[1]» sier vi. Å begå feil og misstak er menneskelig. Det som kalles erfaring er basert både på godt og vondt; på både misstak/feil og suksesser. Å leve seg gjennom vanskelige hendelser og perioder i livet setter preg. Det gir også erfaring. Likevel betyr ikke det at mennesket som blir utsatt for, lever seg gjennom eller lever med noe vondt eller vanskelig, er «det vonde», «årsaken» eller «problemet». Vi vet det. Vi har vært der. Kjent det på kroppen. Erfart.

Vi har erkjent – og vi har kommet videre.

Det er ikke bare på grunn av suksesser vi er der vi er og de vi er i dag. «Det er også på grunn av feilene mine at jeg står her i dag – at jeg er den jeg er i dag!» [2] sier vi med stolthet.

De egenskapene vi i Emancipation Solutions Group AS har, er kanskje hverken enestående eller unike. Det er hvordan vi benytter oss av dem og hvordan vi trekker veksel på våre egne og på  hverandres levde liv og livsvisdom: Hvordan vi trekker tråder mellom de ulike erfaringene vi har ervervet oss, henter de fram og setter de sammen på unike måter – igjen og igjen, i uendelig mange kombinasjoner – som en kompositør på et instrument: Instrumentet har sitt register av toner, og kompositøren frambringer et bredt spekter av klanger. Toner og klanger som settes sammen og repeteres i uendelige variasjoner i intensitet, rytme og styrke  – og blir til en mesterlig melodi.
Og det stopper ikke der: En symfoni blir ikke til bare ved ett instrument, for kompositøren setter sammen flere insturmenter og frambringer flere toner, klanger og melodier som klinger mot hverandre, med hverandre, som utfyller og bygger oppå hverandre og som blir til et melodiøst mesterstykke. På samme måte spiller vi i Emancipation Solutions Group AS våre klangfulle erfarings- og erkjennelsesmelodier sammen. Vi vever fantastiske lydmøsnstre med våre levende erfaringstråder, og skaper noe som ingen andre tidligere har hørt. Tonene våre er levde og levende, og strekker seg fra de dype og mørke til de høye, lyse og lette toner. Våre klanger og melodier er enestående og forskjellige fra andres, samtidig finner de ressonans i andre med en enestående kraft til å løfte og skape – til å skape nye kompositiører.

Vi er villige til å dele av styrken vår; til å hjelpe flere; fordi vi vet at det går; fordi vi har en plan; fordi vi tror på kraften i mennesker; fordi ett instrument alene kan ikke lage en symfoni – og vi tror på samspill.

Vil du høre hele visjonen, ta kontakt.

 

[1] Utsagn fra Nader Eide sin formulering av visjonen for Emancipation Solutions Group AS.
[2] Utsagn fra Nader Eide sin formulering av visjonen for Emancipation Solutions Group AS.