Hvem er vi?

Emancipation Solutions Group AS består av en liten gruppe samfunnsengasjerte medmennesker som har som formål å fremme bedrifts- og samfunnsøkonomisk lønnsom næringsutvikling i hele landet samt utløse ulike distrikters og regioners næringsmessige muligheter, ved å bidra gjennom innovasjon til uavhengiggjøring av mennesker.

For oss innebærer «emancipation» innsats for likeverdige rettigheter for enkeltmennesker, samt at enkeltmennesker skal eie sin egen autoritet for å kunne gjøre sin egen vei i verden, herunder reell mulighet for innovasjon og næringsutvikling.

Sammensatt kan betydningen av firmanavnet forstås som «en gruppe som sitter med løsninger for enkeltmennesker og fellesskapet, og som gjør en innsats for enkeltmenneskers gjøren av sin egen vei i verden som positivt bidragende til fellesskapets lønnsomme nærings- og samfunnsutvikling – til eget og fellesskapets gode».

Vi er ukonvensjonelle, utradisjonelle og nytenkende. Ikke bare fordi vi gjør bruk av samtidens teknologiske muligheter i forretning og bygging av menneskelige relasjoner. Ei heller fordi at i vår tidsalder er det tvingende nødvendig å tenke nytt og innovativt for å henge med i en hurtig endrende, globalisert verden der det eksotiske, fjerne, langt borte nå befinner seg i huset eller rommet ved siden av, samtidig som det nære, kjente og lokale – kjøpmannen på hjørnet du vanligvis handler hos – er milevis borte og samtidig bare et tasteklikk unna. Heller ikke fordi at det muligens er mer miljøbesparende eller bærekraftig. Vi er ukonvensjonelle, utradisjonelle og nytenkende fordi vi enkelt og greit omsetter våre samlede erfaringer og kunnskaper til handling. Det vi har lært og kan, omsetter vi i praksis. Så enkelt er det: Brikker av erfaringer, holdninger, kunnskap, tilbakemeldinger og refleksjoner er satt sammen til et større bilde der essensen sier: «Det vi gjør, kan ikke gjøres enkeltvis. Det er realiserbart og levende – fordi mennesker er levende, kreative og skapende.»[1]

[1] Utdrag av Nader Eide sin formulering av visjonen for Emancipation Solutions Group AS.