Hvorfor gjør vi det ?


Det Emancipation Solutions Group AS gjør handler først og fremst om mennesker, deretter om innovasjon og næringsutvikling.

Vi tror på mennesker. Vi tror på menneskelig kapasitet og menneskers evner. Vi tror på at mennesker vil det beste i livet for seg selv og sine. Vi tror på solidaritet, innovasjon og menneskers rett til u-bundethet. Samtidig vet vi at mange blir forfordelt og på den måten sitter med begrensede muligheter til å fullbyrde sitt eget potensiale. Her kommer vår tro på mennesker og menneskelig kapasitet til nytte: Vi tror på at alle kan bidra, kan yte, kan mestre og er meningsfulle.  Vi tror at det går an å bryte en negativ loop og å snu den til en positiv en. Vi tror på at positive menneskelige relasjoner er grunnleggende for å forløse eget (og andres) potensiale, til å bli bedre, til å bygge og skape noe som tjener ikke bare seg selv, men også fellesskapet.

Fordi vi tror på menneskers evne til å stå på for seg selv og sine; fordi vi tror på styrken i positive mellommenneskelige relasjoner; fordi vi ser gjensidige sammenhenger mellom menneskers kreative, skapende og utviklende potensialer og næringsmessige muligheter i samfunnsutvikling; fordi vi vet at løsningene våre fungerer, presenterer vi et helhetlig konsept med utgangspunkt i solidaritet og innovasjon som fører til frigjøring.

Fordi vi tror på at mennesker er levende kreative og vil det beste for seg selv og sine; fordi vi tror på solidaritet og fellesskap, mener vi at kreative mennesker i et støttende og positivt fellesskap kan utvikle innovative løsninger til et felles gode, som også bidrar til samfunnsøkonomisk vekst og -uvikling.

Vårt konsept er ikke en «enten/eller» løsning, men en «både – og» løsning: det bygger på en kombinasjon av hjelp til selvhjelp gjennom støtte, solidaritet og kompetanseutvikling. Samtidig er konseptet en form for inkubasjons-tank for inovasjon og nyutvikling der målet er å bidra til å skape vekst og nye lønnsomme virksomheter  lokalt og nasjonalt gjennom og sammen med våre samarbeidspartnere.